Menu

Documenten

Document R-1550-14-7940-57r

Marten zoon van wijlen Ariaen Fiers als man van Jenneke dochter van wijlen Willem Wouter Verschueren en weduwe van Willem Aert van Riel voor een derde deel, Willemke dochter van wijlen Willem Aert van Riel met Peter zoon van wijlen Wouter Vermee haar voogd daartoe door haar gekozen en door de rechter haar gegeven zoals recht is, en Pauwels Marten Pauwels als man van Cornelia dochter van wijlen Willem Aert van Riel ook elk voor een derde deel hen toebehorende hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Herman zoon van wijlen Gherit Hermans met afgaan en vertijen een huis, hof met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen een zijde
erfenis van Marten Ariaen Fiers, zoals dat hier afgedeeld en bepaald is, met meer anderen ander zijde
erfenis van Jan Meeus Peter Meeus en Aert zijn broer een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe elk een derde deel in een stukje land genaamd de Heijdries met een steeg daarvan tot de straat toe uitlopende en daartoe behorende gelegen in de parochie en plaats voors. in die Tetenbraeck aldaar, het gehele stukje land tussen:
erfenis van Gherit Ariaen Meeus een zijde
erfenis van de Heilige Geest van Tilburg en het stuk land, dat hierna volgen zal ander zijde
erfenis van Herman zoon van wijlen Gherit Hermans een einde
erfenis van Kathelijn weduwe van Gherit Hagaerts met haar kinderen en de voors. steeg ander einde.
Nog hiertoe elk een derde deel hen toebehorende in een stuk land voor aangeroerd gelegen in de parochie en plaats laatst voors. het gehele stuk tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren en Jan Gherit Hermans een zijde
erfenis van de Heilige Geest van Tilburg, Jan Meeus Peter Meeus met Aert zijn broer, Willem Goijaert vanden Sprangh en Jan Jan Eelkens ander zijde
erfenis van Jan Jan Eelkens voors. een einde
de Heijdries voors. ander einde.
Marten, Willemke met haar momber en Pauwels, verkopers voornoemd, hebben geloofd elk zijn derde deel in het huis etc. en in het stukje en stuk land voors. met de steeg voors. te waren, behalve dat Herman koper voors. daaruit moet betalen:
20 lopen rogge erfpacht aan verscheidene personen te weten aande erfgenamen en nakomelingen van wijlen Ghijsbrecht Beerten.
Te laten wegen over het stukje land en door de voors. steeg die men daar van rechtswege over en door moet laten wegen en daartoe sHeren schouwen van de waterlaat lopende naast het huis voors. te onderhouden naar oude gewoonte.
De verkopers voornoemd hebben voorts geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

1550 maart 24

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832