Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1717-14-8188-116v

Jan Joost Peters cedit aen Michiel Peter Gerits een parceel ackerlant groot een en een halff loopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlicheijt van Tilborgh ter plaetse aende Stockhasselt aldaar oost de gemeente, zuijd eenen voerwegt, west de gemeene heijde, ende noord eenen wegt, los ende vrij uitgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den een en twintigsten meij seventien hondert seventien.

Cooppenn: 35 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832