Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8187-237v

Dionisius Jan Baesten, cedit aen Laurens Michiel Coolen, een parceel weijde groot een loopensaet offte etc. gelegen alhier binnen Tilborgh aande Stockhasselt aldaer oost den cooper, zuijd de straet, west Michiel Peeter Geerits, ende noord de gemeente, los en de vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. alle commer etc. pro ut in forma, actum ut supra (den veertienden februarij seventhien hondert veerthien).

Cooppenn: zijn 95 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832