Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1538-14-7929-45v

Lambrecht zoon van wijlen Henrick Weijmers verkoopt aan Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits
1) huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die Stockhasselt in die Postelsche straet.
Belendingen:
Cornelis weduwe van Adriaen Neel Hermans en kinderen een zijde
Matheus Wouter Gherits en anderen ander zijde
Jan Zomers en anderen een einde
gemeijn straet ander einde
2) een stuk erf gelegen tot land en weiland in die Postelsche straet in die Stockhasselt.
Belendingen:
een gemeijn waterlaet een zijde
gemeijnt en gemeijn straat ander zijde
gemeijnt en gemeijn straat een einde
Cornelis weduwe van Adriaen Neels Hermans
en kinderen ander einde
Hiertuit jaarlijks te betalen:
12 lopen rogge erfpacht aan diverse personen in den Bosch.
1 lopen rogge aan de persoonschap van Tilburg
½ ouden Groten aan de hoge rentemeester in den Bosch in Oisterwijk te betalen op st Thomaesdag.
Verder te onderhouden sHeren schouwen van de waterlaat

1538, maart 15

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832