Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1547-14-7939-1r

Embrecht Jan Meeus verkoopt aan Peter Jan Meeus, zijn broer, de helft hem toebehorende in 2 huizen, hoven en erfenissen daaraan liggende, gelegen te Tilburg aan het Creijenven, het ene huis, hof en erfenis tussen:
Jan Meeus met zijn kinderen een zijde en een einde
Cornelis van Spaendonck met meer anderen, waar een waterlaat tussen gaat ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Het andere huis, hof en erfenis tussen:
Laureijs weduwe van Jan Sijmons en haar kinderen een einde en zijde
Daniel Jan Reijnen ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Welke helft in de 2 huizen, hoven en erfenissen voors. Embrecht voors. gekocht had van Embrecht zoon van wijlen Jan Willems.
Hij belooft super se et bona sua etc. (op zich en al zijn goederen) dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.

1547, april 18

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832