Menu

Documenten

Document R-1687-14-8026-218r

Jan Jans de Beir cedit, aen Jacob Peters van Heijst, een loopensaet lant, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost den ackerweght, zuijt Cornelis Elias Verwers, west Gerit Jan Anthonis, ende noort Jan Anthonis Peters, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. en heeft etc. geloovende etc. allen commer etc. actum den vijftienden augustij sestien hondert seven en tachentigh,

Cooppen et slagen 55 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832