Menu

Documenten

Document R-1628-14-7998-49v

Wouter sone wijlen Cornelis Jan Willemssoon van Gorp als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender der kijnderen wijlen Jan Jan Claes Stevenssoon geassisteert met Herman de Roij onsen schouteth in het bijwesen van Aleith dochtere wijlen Cornelis Jan Willemssoon van Gorp deser kijnderen moeder de welcke int ghene hier naer volgende sal heeft geconsenteert ende haer recht van tocht midts desen is affgaende in een stuxken saijlants een halff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt, adaer tuschen erffenisse Gerit Cornelis Janssoon van Gorp d'een sijde, ende tuschen erffenisse Jan Cornelis Janssoon van Gorp d'ander sijde, streckende vande erffenisse Mr. Herman de Roij schouteth alhier, totter gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle, ut dicebant legittime etc. (zoals zij zeiden, hebben wettelijck etc.) Fransen sone wijlen Jan Huijbertssoon van Duijssel met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabinij ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832