Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1506-14-7903-12r

Wouter soen wilner (wijlen) Jans sBonten een stuck lands hem toebehoerende vierdalff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen in die Tetenbraeck tussen erffe Jan Jans Vermee deen sijde ende tussen erffe Adriaen Michiel Roeloffs dander sijde streckende vande erffe Jan Adriaen Smolders totte erffe Cornelis Henric als hij sede supportavit (heeft overgegeven) Jan Adriaen Smolders simul cum literis (samen met de brieven) et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) uitgenomen Cornelis Peter Engelen 1/2 mud rogge erfpacht Item Jan Adriaen Smolders een mud rogge lijffpacht Item chijns vande gront omtrent een oirt stuijver erffchijns ende alle anderen commer aff te doen welcke pacht commer ende chijns Jan Voers gheloeft heeft op hem ende op sijn goeden alsoe te gelden dat Wouter die Bont ende sijn goeden sullen sijn ongehouwe date vi februarij scabini Jan die Bont, Stevens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832