Menu

Documenten

Document R-1718-14-8188-166r

Anneken Geerit Maes bejaerde dogter cum tutore cedit aen Joost Gijsberts de Beer de groten, een parceel ackerlant groot drie loopensaten offte etc. gelegen onder dese heerlicheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt genaemt den Roijenbergh aldaer oost, west, ende noord de kinderen van Jan de Roij, en zuijd de kinderen Jan de Jongh, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den sestienden junij seventhien hondert achtien,

Cooppenn: 135 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832