Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1560-14-7951-17r

Jan zoon van wijlen Henrick Wouters legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Cornelis de Ber, met afgaan en vertijen etc., een huis, hof met de grond en erfenis daaraan gelegen en daartoe behorende, groot ongeveer 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd de Hasselt, tussen:
erfenis van Jan Cornelis de Ber een zijde en een einde
de gemeijn straat ander zijde en ander einde
Nog een stuk land groot ongeveer 4 lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors. tussen:
erfenis van Jan Cornelis de Ber voors. een zijde
erfenis van Jan van Ghierll ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van de erfgenamen van Henrick Cornelis Appels ander einde.
Welk huis en erfenissen voornoemd aan de genoemde Jan in recht van successie van zijn ouders aangekomen waren zoals hij zeide. [Hij heeft beloofd] warandiam more solito (te waarborgen zoals gebruikelijk) behalve dat Jan koper voornoemd hieruit moet blijven gelden twaalf lopen rogge en ongeveer drie penningen Hollands per jaar erfelijke pacht en cijns te betalen aan de Heilige Geest van Tijlborch en nog een braspenning per jaar gewincijns te betalen aan Lucas van Amerzoijen, belovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en etc. en alle kommer en calangies daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1560, mei 21

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832