Menu

Documenten

Document R-1505-14-7902-19v

Jan Daniels soen van Boerden heeft gheloeft tot behoeff Dirck Jan ... soen een mudde rogge lijffpachts alle jaer te gelden ende te betalen op Sinte Servaes? dach ... uit ende van een stuck lands drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) ghelegen in die parochie van Tilborch ter stede gheheijten die Hasselt gheheijten die Strijacker tussen erffe Gherit Jan Reijnen deen sijde ende tussen erffe Gherit Meeus dander sijde streckende vande erffe Cornelis Daniels met meer anderen totte ghebuer wech toe als hij seede uit ende van een stuck erffs te vergelden ende ... date xiiii aprilis scabini Bont, Vermee.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832