Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1513-14-7911-23v

Gherit (Adriaen Reijner Crillaerts), Adriaen (Adriaen Reijner Crillaerts), ende Jan (Ghijsbrecht van Ghierl) met sijn zoen voers elck hen ghedeelt ende recht in dat Achterste Ven, ende daer toe dat heijvelt ghelijck Reijner voers voer ghevest heeft Henrick Cornelis Appels ut supra (als boven) hebben sij oeck opghedragen Henricke voers in maniere ut supra salvo (als boven behalve) daer uit te gelden ut supra (als boven) et promisit (en heeft beloofd) Henrick voers dat halff mud rogge erfpachs ende ii thuijnen chijns alsoe gelden ende te betalen sal, dat Gherit, Adriaen ende Jan ende Reijner voers ende hun goeden daer aff sullen blijven ongehouwe tot ewige dagen .Zoeken in website: De Hasselt voor 1832