Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-41r

Cornelis soen Cornelis Daniels heeft gheloeft als een principael sculder hem te geven te gelden ende te betalen Peeter Jan Ghijsberts sess lopen rogge jaerlicks ende erffelicks pachts erffelic ende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een stuck lants vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten in die Hasselsche Acker tussen erffe Peter Neel Segers deen sijde ende tussen erffe Daniel Jans van Boerden streckende van de erffe Cornelis Daniels tot eenen gemeen wech aldaer lopende ut dicebat et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam (zoals hij zeide en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren) als men erffpacht sculdich is te waren ende die onderpanden goet te maken ende commer aff te doen datum et scabini ut supra (datum den xxiii januarij anno xxii scabini Wouw en Beris).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832