Menu

Documenten

Document R-1505-14-7902-3r

Cornelis ende Ghijben gebruederen kijnderen wilner (wijlen) Wouter ... voer hen selve ende voer bruederen ende susteren daer sij in staen ende gheloeft hebben een acker landts hen toebehoerende in sijne grote ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse geheijten in die Stert Hoeve tussen erffe Wouter Jans deen sijde ende tussen erffe Jacob weduwe Willem sBeren ende haer kijnderen streckende vande erffe die kijnderen Jan Nouwe totte erffe die voers weduwe als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Gherit Jan Reijner Crillaerts soen et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) uitghenomen omtrent ... erffchijns ....Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832