Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 425

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

425

Eigenaar:

D.J.F. Hogendorp van Hofwegen

Beroep:

 

Woonplaats:

Tilburg

Soort van eigendom:

Weiland

Grootte:

0 B 44 R 72 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Heikant:

A752, A1580, A1581.

Loven:

B283, B284, B285.

Haansche Hoeven:

F165, F166, F167, F168, F169, F170, F171, F172, F173, F174, F175, F176, F177, F178, F179, F180, F181, F182, F183, F184, F185, F186, F187, F188, F189, F190, F191.

Reit:

G826, G874, G886.

Hasselt:

H425, H426, H464, H540, H541, H542, H543, H544, H545, H546, H547, H557, H558, H559, H560, H561, H562, H563, H564, H565, H566, H567, H568, H569, H570, H571, H572, H573, H574, H575, H576, H577, H578, H580, H581, H582, H583, H584, H585, H586, H609, H610, H611, H612, H613, H614, H615, H616, H617, H618, H619, H620, H621, H622, H623, H624, H625, H626, H627, H628, H641, H642, H668, H680.

Goirke:

I168, I169, I170, I181, I182, I183, I184, I185, I186, I187, I188, I211.

Veldhoven:

K41, K45, K48, K365, K366, K397, K581, K582, K583, K584, K585, K586.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Perceel behorende bij het kasteel van Tilburg. Zie beschrijving Kasteel perceel H565. Voor 1832 stond er op dit perceel een huis.
Hasselt 467 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

14-4-1672

Niclaes Adam Cocken

Opm.

14-4-1672

31-1-1674

Peter Jan Segers

Op 14 april 1672 verkopen de erfgenamen van Niclaes Adam Cocken en Maria Jan Willem Jaspers dit huis aan Peter Jan Segers. Zie akte R-1672-14-372-46r.

31-1-1674

30-8-1706

Erfgenamen Peter Jan Segers

Op 31 januari 1674 overlijdt Peter Jan Segers.
Op 20 mei 1692 trouwt Adriaentje Peter Segers met Nicolaes de Crom.

30-8-1706

25-3-1739

Antonij Schoffaers

Op 30 augustus 1706 verkoopt Nicolaes de Crom dit huis, hof aan Antonij Schoffaers. Zie akte R-1706-14-429-145r.

25-3-1739

9-7-1762

Johan Willem van Oerle

Op 25 maart 1739 wordt dit huis, hof en aangelag door de erfgenamen van Antonij Schoffaers verkocht aan Johan Willem van Oerle. Zie akte R-1739-14-435-51v.

9-7-1762

16-11-1797

Dioniekus Leendert van Tulder

Op 9 juli 1762 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Willem van Oerlen en Annamaria van Groenendaal en Jan Baptist van Groenendaal. Dioniekus Leendert van Tulder krijgt dit huis toebedeeld. Zie akte R-1762-14-479-50r.

16-11-1797

24-9-1803

Erfgenamen Dionisius van Tulder

Op 16 november 1797 overlijdt Dionisius van Tulder, te Hulsel. Op 27 mei van dat jaar had hij zijn testament gemaakt.

24-9-1803

25-5-1805

Leonardus van Tulder

Op 24 september 1803 wordt de erfdeling en het testament nader uitgewerkt waarbij de erfgenamen afstand doen van het onroerend goed ten behoeve van Leonardus van Tulder, hun broer. Zie akte R-1803-14-493-193r.

30-3-1805

20-4-1805

Gerard Jan van Loon

Op 30 maart 1805 verkoopt Leonardus Dionisius van Tulder dit huis aan Gerard Jan van Loon. Zie akte R-1805-14-462-87v.

20-4-1805

5-3-1819

Roelandus van Tulder en Cornelis Johannes Pessers

Op 20 april 1805 maken Roelandus van Tulder en Cornelis Johannes Pessers gebruik van het recht van vernadering en komen zo in het bezit van dit huis. Zie akte R-1805-14-462-92.

5-3-1819

?

Johan Francois graaf van Hogendorp van Hofweegen

Op 5 maart 1819 verkopen Cornelis Johannes Pessers en de erfgenamen van Roelandus van Tulder dit huis aan Johan Francois graaf van Hogendorp van Hofweegen. Zie akte R-1819-115-225-47.

?

1832

D.J.F. van Hogendorp van Hofwegen

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832