Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 741

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

741

Eigenaar:

Martinus Jan Smulders

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis

Grootte:

0 B 0 R 50 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F59, F302, F856.

Hasselt:

H245, H279, H347, H351, H355, H356, H357, H358, H359, H360, H362, H363, H364, H385, H407, H462, H665, H677, H717, H719, H720, H721, H722, H729, H741, H742, H743, H763, H809.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 484 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

28-12-1554

Adriaen Michiel Roelofs

Opm.

28-12-1554

5-3-1557

Peter Gherit Gherit Reijnen

Op 28 december 1554 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Michiel Roelofs en Heilwich Aert de Bont. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Peter Gherit Gherit Reijnen. Zie akte R-1554-14-300-33r.

5-3-1557

1609

Cornelis Cornelis sBeren

Op 5 maart 1557 wordt er een erfruil gemaakt van de erfgoederen van Peter Gherit Gherit Reijnen en Cornelis Cornelis sBeren. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Cornelis Cornelis sBeren. Zie akte R-1557-14-302-57v.

1609

?

Cornelis Gheridt Danielssoon (van Heijst)

Op verkopen de erfgenamen van Jan Cornelis Jan van Beurden de weduwnaar van Adriana Cornelis Cornelis sBeren dit perceel aan Cornelis Gheridt Daniel Gheridt Hermans. Op 13 maart 1609 ontnadert door Jan Cornelis Jan van Beurden de jonge. Zie akte R-1609-14-347-290r.

?

11-1-1642

Bartholomeus Jan Hendrixss

Bartholomeus Jan Hendrixss is gehuwd met Anna dochter van Cornelis Gerit Danielssoon uit zijn eerste huwelijk met Heijlwich Peter Daniel Gerit Hermans.

11-1-1642

16-11-1684

Gerit Peter Marten Peter Vrancken

Op 11 januari 1642 verkopen de kinderen van Bartholomeus Jan Hendrixss dit huis en hof aan Gerit Peter Marten Peter Vrancken. Zie akte R-1642-14-359-7r.

16-11-1684

27-1-1699

Niclaes van Gorp

Op 16 november 1684 verkoopt Francois Francken dit huis en hof aan Niclaes van Gorp. Zie akte R-1684-14-380-127r.

27-1-1699

9-10-1724

Peeter Jan Hosemans

Op 27 januari 1699 verkoopt Niclaes van Gorp dit huis en hof aan Peeter Jan Hosemans. Zie akte R-1699-14-427-207r.

9-10-1724

17-12-1730

Margo Hosemans

Op 9 october 1724 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peter Hosemans. Dit huis en aanstede wordt toebedeeld aan Margo Hosemans. Zie akte R-1724-14-472-137v.

17-12-1730

1-4-1743

Norbartus de Jongh

Op 17 december 1730 trouwt Margo Hosemans met Norbartus de Jong.

1-4-1743

23-9-1775

Leendert Denijs van Tulder

Op 1 april 1743 verkopen Norbartus de Jongh en Margo Hosemans het huis en aanstede aan Leendert Denijs van Tulder. Zie akte R-1743-14-436-20v.

23-9-1775

16-11-1797

Dionisius van Tulder

Op 23 september 1775 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Leonardus van Tulder en Cornelia Peijnenborg. Dit perceel wordt toebedeeld aan Dionisius van Tulder. Zie akte R-1775-14-481-75r.

16-11-1797

24-9-1803

Erfgenamen Dionisius van Tulder

Op 16 november 1797 overlijdt Dionisius van Tulder, te Hulsel. Op 27 mei van dat jaar had hij zijn testament gemaakt.

24-9-1803

25-5-1805

Leonardus van Tulder

Op 24 september 1803 wordt de erfdeling en het testament nader uitgewerkt waarbij de erfgenamen afstand doen van het onroerend goed ten behoeve van Leonardus van Tulder, hun broer. Zie akte R-1803-14-493-193r.

25-5-1805

31-5-1820

Kinderen Leonardus van Tulder

Op 25 mei 1805 verklaarde Leonardus bij anticipatie van successie zijn goederen over te dragen aan zijn kinderen. Zie akte R-1805-14-462-103v.

31-5-1820

?

Martinus Jan Smulders

Op 31 mei 1820 verkopen de kinderen van Leonardus de goederen aan Martinus Jan Smulders. Zie akte R-1820-115-226-109.

?

1832

Martinus Jan Smulders

Uit OAT.

1866 oktober 11

?

Adriana, Anna Margaretha, Elisabeth en Martina van Riel.

Inv. nr. 427/161.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832