Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 230

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Korte Straatsche Akkers

Kadastraal nummer:

230

Eigenaar:

Romuldus Cornelis Leijten

Beroep:

Spinder

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis

Grootte:

0 B 0 R 64 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F898.

Hasselt:

H228, H229, H230, H231, H232.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Kortstraat.

Opmerking:

Hasselt 520 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

6-4-1589

Jan Claes Hendricx Verhoeven

opm

6-4-1589

17-12-1635

Cornelis Jan Anthonis Smolders

Op 6 april 1589 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Claes Hendricx Verhoeven en Heeswich Gheridt Jan Reijnen Crillaerts. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Willem Claes Hendricx Verhoeven die het op dezelfde dag verkoopt aan Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders. Zie akte R-1589-14-336-9r.

17-12-1635

Ultimo maart 1653

Anthonis Cornelis Jan Anthonis Smolders

Op 17 december 1635 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Jan Anthonis Smolders en Niclaesken. Dit huis wordt toebedeeld aan Anthonis Cornelis Jan Anthonis Smolders. Zie akte R-1635-14-355-193r.

Ultimo maart 1653

9-7-1656

Claesken Anthonis Cornelis Jan Anthonis Smolders

Ultimo maart 1653 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Anthonis Cornelis Jan Anthonis Smolders en Maria Gerard Cornelissen. Dit huis wordt toebedeeld aan Claesken Anthonis Cornelis Jan Anthonis Smolders. Zie akte R-1653-14-363-292.

9-7-1656

30-9-1673

Ego de Wit

Op 9 juli 1656 trouwt Claesken Antonis Smolders met Egen Gijsberts (de Wit).

30-10-1660

30-9-1673

Goijaert Jan Goijaert Heerden

Op 30 oktober 1660 verkoopt Ego de Wits (uit naam van zijn vrouw Niclaesken Anthonis Smolders) dit huis verkocht aan Goijaert Jan Goijaert Heerdens en zijn zoon Jan. Zie akte R-1660-14-366-214r.

30-9-1673

7-8-1697

Joost Goijaert Heerden

Op 30 september 1673 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Goijaert Jan Goijaert Heerdens en Anna Peter Nesten. Dit halve huis wordt toebedeeld aan Joost Goijaert Jan Goijaert Heerdens. Zie akte R-1673-14-372-153v.

7-8-1697

29-1-1704

Cornelia Joost Goijaert Heerdens

Op 7 augustus 1697 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Joost Goijaert Heerden en Pieternel Jan Peters. Dit halve huis wordt toebedeeld aan Cornelia Joost Goijaert Heerdens. Zie akte R-1697-14-468-173r.

29-1-1704

10-5-1742

Cornelis Swagemakers

Op 29 januari 1704 trouwt Cornelia Joost Goijaert Heerden met Cornelis Swagemakers.

10-5-1742

26-4-1750

Piternel Cornelis Swagemakers

Op 10 mei 1742 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Swagemakers en Cornelia Joost Heerdens henne ouders zaligers waren als meede van Laureijs Adriaan Swagemakers haren oom. Piternel Cornelis Swagemakers krijgt dit halve huis toebedeeld. Zie akte R-1742-14-475-139v.

26-4-1750

10-6-1750

Francis Adriaen Maes

Op 26 april 1750 trouwt Petronella Cornelis Swagemakers met Francis Adriaen Maes.

12-5-1756

22-8-1786

Hendrik Daniel van Gool

Op 12 mei 1756 verkopen Francis Adriaen Maes en Jan Norbart den Ouden dit huis aan Hendrik Daniel van Gool. Zie akte R-1756-14-440-31v.

22-8-1786

?

Rumoldus Cornelis Leijten

Op 22 augustus 1786 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Hendrik Daniel van Gool en Johanna van Groenendaal. Rumoldus Leijten die gehuwd is met Huberta Hendrik van Gool krijgt dit huis toebedeeld. Zie akte R-1786-14-486-70.

25-9-1831

?

De erfgenamen Rumoldus Leijten

Op 25 september 1831 overlijdt Rumoldus Leijten, weduwnaar van Huberta van Gool, in dit huis.

?

1832

Romuldus Cornelis Leijten

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832