Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 734

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

734

Eigenaar:

Peter Govert de Bekker

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis en Schuur

Grootte:

0 B 2 R 3 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H639, H644, H731, H734, H735.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 476 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

26-8-1533

Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts

Opm.

26-8-1533

4-1-1541

Elen Jan Elen Mutsaerts

Op 26 augustus 1533 verkoopt Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts dit huis en hof aan Elen Jan Elen Mutsaerts, zijn broer. Zie akte R-1533-14-281-6r.

4-1-1541

20-4-1551

Henrick Wouter Adriaens

Op 4 januari 1541 verkoopt Elen Jan Elen Mutsaerts dit huis en hof aan Henrick Wouter Adriaens. Zie akte R-1541-14-287-37r.

20-4-1551

26-1-1553

Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers

Op 20 april 1551 verkoopt Henrick Wouter Adriaens dit huis en hof aan Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers. Zie akte R-1551-14-297-3v.

26-1-1553

25-2-1625

Herman Jan Gherit Hermans

Op 26 januari 1553 verkoopt Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers dit huis en hof aan Herman Jan Gherit Hermans. Zie akte R-1553-14-298-67v.

25-2-1625

11-9-1669

Peter Huijbert Meeus

Op 25 februari 1625 verkopen de erfgenamen van Herman Jan Gherit Hermans dit huis en hof aan Peeter Huijbert Meeus. Zie akte R-1625-14-352-33r.

11-9-1669

28-12-1723

Anthonij Peter Huijbert van Groenendael

Op 11 september 1669 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peter Huijbert Bartholomeeus van Groenendael en Niclaesken Willem Daniels van Heijst. Anthonij Peter Huijbert van Groenendael krijgt dit huis toebedeeld. Zie akte R-1669-14-370-365v.

28-12-1723

11-2-1738

Cornelis Gerit Teurlincx

Op 28 december 1723 verkopen Peter en Huijbert Anthonij Peters van Groenendael hun deel van dit huis en hof aan Cornelis Teurlincx (hun zwager). Zie akte R-1723-14-432-157v.

11-2-1738

6-2-1769

Anthonij van Pelt

Op 11 februari 1738 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Teurlincx en Maria van Groenendael. Anthonij van Pelt krijgt dit halve huis toebedeeld. Zie akte R-1738-14-474-161r.

6-2-1769

23-12-1827

Govert de Bekker

Op 6 februari 1769 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Antonij van Pelt en Hendrina Teurlincx. Dit halve huis wordt toebedeeld aan Geertruijd van Pelt (die gehuwd is met Govert de Becker). Zie, R-1769-14-480-8r.

23-12-1827

?

Peter Govert de Bekker

Op 8 februari 1826 maakt de tweede vrouw en weduwe van Govert de Bekker haar testament waarbij dit halve huis wordt toegewezen aan haar zoon Peter Govert de Bekker. Zie akte R-1826-115-179-20. Op 23 december 1827 overlijdt Petronella van Asten weduwe van Govert de Bekker.

?

1832

Peter Govert de Bekker

Uit OAT.

17-7-1839

?

?

Op 17 juli 1839 overlijdt Barbara Willems, echtgenote van Peter de Bekker, in dit huis. Zie RA Tilburg Overlijdensregister 1839 akte no. 184.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832