Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 736

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

736

Eigenaar:

Gerard Michel van Spaendonck

Beroep:

Wever

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Erf

Grootte:

0 B 2 R 10 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F729, F802.

Hasselt:

H736, H737, H758.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 478 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

26-8-1533

Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts

Opm.

26-8-1533

4-1-1541

Elen Jan Elen Mutsaerts

Op 26 augustus 1533 verkoopt Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts dit huis en hof aan Elen Jan Elen Mutsaerts, zijn broer. Zie akte R-1533-14-281-6r.

4-1-1541

20-4-1551

Henrick Wouter Adriaens

Op 4 januari 1541 verkoopt Elen Jan Elen Mutsaerts dit huis en hof aan Henrick Wouter Adriaens. Zie akte R-1541-14-287-37r.

20-4-1551

26-1-1553

Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers

Op 20 april 1551 verkoopt Henrick Wouter Adriaens dit huis en hof aan Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers. Zie akte R-1551-14-297-3v.

26-1-1553

25-2-1625

Herman Jan Gherit Hermans

Op 26 januari 1553 verkoopt Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers dit huis en hof aan Herman Jan Gherit Hermans. Zie akte R-1553-14-298-67v.

25-2-1625

11-9-1669

Peter Huijbert Meeus

Op 25 februari 1625 verkopen de erfgenamen van Herman Jan Gherit Hermans dit huis en hof aan Peeter Huijbert Meeus. Zie akte R-1625-14-352-33r.

11-9-1669

24-2-1685

De kinderen Peter Peter Huijbert van Groenendael

Op 11 september 1669 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peter Huijbert Bartholomeeus van Groenendael en Niclaesken Willem Daniels van Heijst. Dit perceel wordt toebedeeld aan de kinderen van Peter Peter Huijbert van Groenendael. Zie akte R-1669-14-370-365v.

24-2-1685

24-2-1685

Arnoldus Kievits

Op 24-2-1685 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peter van Groenendael en Mecheliana Jan Buermans. Dit perceel wordt toebedeeld aan Arnoldus Kievits. Zie akte R-1684-14-380-22r.

24-2-1685

Na 1736

Joost Gerit Daniels van Berckel

Op dezelfde dag verkoopt Arnoldus Kievits dit perceel aan Joost Gerits van Berckel. Zie akte R-1684-14-380-22r.

Voor 1736

26-7-1748

Geraert Joost van Berckel

Op 27 augustus 1736 maakt Geraert Joost van Berckel zijn testament. Zie akte R-1736-115-72-62.

26-7-1748

26-7-1748

Norbart Daniel van Hemert

Op verkopen de erfgenamen van Geraert Joost van Berckel dit huis en hof aan Norbart Daniel van Hemert. Zie akte R-1748-14-437-144v.

26-7-1748

27-2-1777

Cornelis Jan Heerders

Op dezelfde dag verkoopt Norbart Daniel van Hemert dit huis en hof aan Cornelis Jan Heerders. Zie akte R-1748-14-437-146v.

27-2-1777

19-3-1791

Matthijs Wolfs

Op 27 februari 1777 verkopen de erfgenamen van Cornelis Jan Heerders de helft van dit huis en hof aan Matthijs Wolfs. Zie akte R-1777-14-446-85v.

7-2-1791

19-3-1791

Jan Jan Coolen

Op 7 februari 1791 verkoopt Matthijs Wolfs dit huis aan Jan Jan Coolen. Zie akte R-1791-14-454-12v.

19-3-1791

20-10-1798

Peter Wolfs

Op 19 maart 1791 maakt Peter Matthijs Wolfs gebruik van zijn naderschap. Zie akte R-1791-14-454-28v.

20-10-1798

?

Gerard van Spaandoncq

Op 20 oktober 1798 verkoopt Peter Matthijs Wolffs dit huis aan Gerard van Spaandoncq. Zie akte R-1798-14-458-142v.

?

1832

Gerard Michel van Spaendonck

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832