Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 745

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

745

Eigenaar:

Daniel Hendrik Swagemakers

Beroep:

Fabrikant

Woonplaats:

Goorke

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Werf

Grootte:

0 B 5 R 80 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F698.

Reit:

G3, G20.

Hasselt:

H348, H349, H350, H408, H587, H588, H589, H590, H657, H658, H659, H660, H661, H662, H727, H728, H730, H744, H745, H746.

Goirke:

I508.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 488 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

?

Willem Jan Daniels (van Heijst)

Opm.

?

26-9-1639

De erven Willem Jan Daniels (van Heijst)

Opm.

26-9-1639

5-10-1667

Daniel Willem Jan Daniels (van Heijst)

Op 26 september 1639 verkoopt Peter Huijbert Meuss als man van Niclaesken Willem Jan Daniels (van Heijst) zijn deel in dit huis en hof aan Daniel Willem Jan Daniels (van Heijst). Zie akte R-1639-14-357-257v.

5-10-1667

28-12-1696

Henrick Huijbert Wouter Anthonis Beris

Op 5 oktober 1667 verkopen de erven Daniel Willemss van Heijst en Anna Jan Niclaes Sijmons dit huis en hof aan Henrick Huijbert Wouter Anthonis Beris. Zie akte R-1667-14-369-244v.

28-12-1696

23-11-1740

Cornelis Peeter Oomen

Op 28 december 1696 verkopen de erven Henderick Huijbert Wouters en Geertruij Gerrit Antonissen dit huis aan Cornelis Peeter Oomen. Zie akte R-1696-14-427-77v.

23-11-1740

11-6-1743

Maria Cornelis Oomen

Op 23 november 1740 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Oomen en Adriaantie Claas Verbunt. Dit huis wordt toebedeeld aan Maria Cornelis Oomen. Zie akte R-1740-14-475-46r.

11-6-1743

25-8-1777

Kinderen Peter Cornelis Beris

Op 11 juni 1743 overlijdt Marie weduwe van Peter Cornelis Beris.

25-8-1777

25-5-1795

Adriaan Peter Cornelis Beris

Op 25 augustus 1777 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Beris en Johanna Peter Herders hun ouders en voorouders respective en nog in opzigte van Johannes en Adriaan zoone van Peter Beeris de twee laatst genoemde comparanten de goederen haar aangekomen van wijlen haare moeder Maria Cornelis Oomen. Dit huis wordt toebedeeld aan Adriaan Peter Cornelis Beeris. Zie akte R-1777-14-481-228r.

25-5-1795

22-11-1804

Norbart Jan Pessers

Op 25 mei 1795 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaan Peter Beeris en Adriana Maria Mutzaars. Dit huis wordt toebedeeld aan Norbart Jan Pessers ( Adriaan Peter Beeris en Adriana Maria Mutzaars zijn zijn grootouders). Zie akte R-1795-14-491-27r.

22-11-1804

26-7-1811

Jan Jan Coolen

Op 22 november 1804 verkoopt Norbart Jan Pessers dit huis aan Jan Jan Coolen. Zie akte R-1804-14-462-46.

26-7-1811

13-11-1811

Kinderen Hendrik Jan Swagemakers

Na het overlijden van Adriana Maria Dekkers (op 22-5-1811) verkoopt Jan Jan Coolen op 26 juli 1811 zijn goederen aan zijn vier stiefkinderen. Zie akte R-1811-115-160-102.

13-11-1811

17-8-1821

Daniel en Johanna Hendrik Swagemakers

Na het overlijden van Jan Jan Coolen (op 19-8-1811) maken de kinderen van Hendrik Jan Swagemakers op 13 november 1811 een verdeling van hun aangekomen goederen. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Daniel en Johanna Swagemakers. Zie akte R-1811-930-16-30.

17-8-1821

?

Daniel Hendrik Swagemakers

Op 17 augustus 1821 overlijdt Johanna Hendrik Swagemakers. Op 13 september 1816 hadden Daniel en Johanna hun testament gemaakt waarbij zij elkaar hadden aangewezen als enige erfgenaam, zie akten R-1816-115-222-77 en R-1816-115-222-78. Waardoor Daniel eigenaar wordt van al haar goederen.

?

1832

Daniel Hendrik Swagemakers

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832