Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 367

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

367

Eigenaar:

De weduwe Gerardus H Janssens

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Erf

Grootte:

0 B 1 R 71 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H366, H367.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 504 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

14-3-1545

Cornelis Henrick Laureijs

Cornelis Henrick Laureijs was getrouwd met Elisabeth Jan Jacob van Son.

14-3-1545

28-2-1556

Henrick Cornelis Henrick

Op 14 maart 1545 verkoopt Cornelis Henrick Laureijs dit huis en hof aan Henrick Cornelis Henrick, zijn zoon. Zie akte R-1545-14-291-55r.

28-2-1556

8-2-1593

Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx

Op 28 februari 1556 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Henrick Cornelis Henricx en Cathelijn Denijs van Mierdt. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx. Zie akte R-1556-847-260-16r.

8-2-1593

22-10-1609

Jan en Adriaen Peter Hendrick Cornelissoon

Op 8 februari 1593, na het overlijden van Paeter Henrick Cornelissoon en Lucia Jan Mudtsaerts verkoopt Cornelis Paeter Maessoon als man van Anna Paeter Henrick Cornelissoon zijn erfdeel aan Jan en Adriaen Paeter Hendrick Cornelissoons zijn zwagers. Zie akte R-1593-14-339-4r.

22-10-1609

28-12-1644

Jan Peter Hendrick Cornelissoon

Op 22 oktober 1609 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Peter Hendrick Cornelissoons. Dit perceel wordt verkocht aan zijn broer Jan Peter Hendrick Cornelissoon. Zie akte R-1609-14-347-336v.

28-12-1644

30-6-1649

Cornelis en Willem Jan Peter Hendricxss

Op 28 december 1644 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Peter Hendricxss en Anneken Willem Borchmans. Dit huis wordt toebedeeld aan Cornelis en Willem Jan Peter Hendricxss. Zie akte R-1644-14-360-57v.

30-6-1649

23-12-1678

Willem Jan Peter Hendricx en Peeter Janssen vande Loo

Op 11 juni 1657 verkoopt Cornelis Jan Peter Hendricxss twee derde deel van dit huis aan Peeter Janssen vande Loo. Zie akte R-1649-14-362-69v.

11-6-1657

23-12-1678

Peeter Janssen vande Loo

Op 11 juni 1657 verkoopt Willem Jan Peter Hendricx het resterende derde deel van dit huis aan Peeter Janssen vande Loo. Zie akte R-1657-14-365-145v.

23-12-1678

?

Henderick Peeter Janssen vande Loo

Op 23 december 1678 verkopen de ergenamen van Peeter Janssen vande Loo en Dingentien Henderick Hutten dit huis aan hun broer Henderick Peeter Janssen vande Loo. Zie akte R-1678-14-375-360v.

?

25-1-1758

Dingeman Henderick vande Loo

Dingeman Henderick is waarschijnlijk het enige overgebleven kind.

25-1-1758

14-10-1769

Peter vande Loo

Op 25 januari 1758 doet Jenneken Jan de Beer weduwe Dingeman Hendricx van de Loo afstand van een kamer te gunste van haar kinderen waarna Johanna Dingeman van de Loo haar helft van dit halve huis verkoopt aan haar broer Peter. Zie akte R-1758-14-440-169r.

14-10-1769

6-3-1770

Adriaen Jan van Beurden

Op 14 oktober 1769 verkoopt Peter Dingeman van de Loo dit halve huis aan Adriaan Jan van Beurden. Zie akte R-1769-14-444-11.

6-3-1770

7-10-1773

Peter Corsten

Op 6 maart 1770 verkopen Adriaan Jan van Beurden en Peter Corsten elkaar hun huis. Zie akte R-1770-14-444-45v.

7-10-1773

29-7-1791

Peter Wijtens

Op 7 oktober 1773 verkopen Peter Corsten en Peter Wijtens elkaar hun huis. Zie akte R-1773-14-445-47.

29-7-1791

25-5-1822

Jacobus Peter Weijten

Op 29 juli 1791 verkoopt Cornelia Anthonij Sop weduwe van Peter Wijtens dit halve huis aan Jacobus Peter Wijtens. Zie akte R-1791-14-454-53v.

25-5-1822

?

Deliana de Jong

Op 25 mei 1822 verkopen Jacobus Peter Wijten en zijn kinderen dit halve huis en hof aan Deliana de Jong weduwe van Gerard Hendrik Janssen. Zie akte R-1822-115-228-87.

?

1832

De weduwe Gerardus H Janssens

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832