Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 637

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Kasteelsche Boschen

Kadastraal nummer:

637

Eigenaar:

Adriaan Cornelis Teurlings

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Erf

Grootte:

0 B 3 R 33 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H637, H638, H640.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 465 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

?

?

Opm.

?

22-1-1639

Gerit Anthonis Bartholomeus Verbunt

Opm.

22-1-1639

4-4-1653

Jan Gerrits Verbunt den ouden en Gerit Adriaen Cornelis Heijsten

Op 22 januari 1639 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Gerit Anthonis Bartholomeus Verbunt en Margriet Jan Stevens. Dit huis wordt toebedeeld aan Jan Gerrits Verbunt den ouden en Gerit Adriaen Cornelis Heijsten. Zie akte R-1639-14-357-177v.

4-4-1653

26-2-1674

Jan Gerit Denis Smolders de jonge

Op 1662 verkopen de kinderen van Jan Gerrits Verbunt den ouden dit huis door aan Jan Gerit Denis Smolders de jonge. Zie akte R-1653-14-363-298r.

26-2-1674

11-12-1691

Gerit Jan Smolders en Herman Jan Laureijs

Op 26 februari 1674 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Gerit Smolders de jonge en Maria Lamberts. Gerit Jan Smolders krijgt het achterhuis, Herman Jan Laureijs een kamer. Zie akte R-1674-14-373-28.

11-12-1691

6-8-1692

Peter Peters van Woensel

Op 11 december 1691 verkopen de erfgenamen van Gerit Jan Smolders dit huis en hof aan Peter Peters van Woensel. Zie akte R-1691-14-382-129v.

6-8-1692

23-10-1726

Jan Jan Smolders

Op 6 augustus 1692 verkoopt Peter Peter van Woensel dit huis en hof aan Jan Jan Smolders. Zie akte R-1692-14-382-176r.

23-10-1726

11-2-1738

Cornelis Teurlings

Op 23 october verkoopt deurwaarder Willem de Munnick dit huis en hof van Jan Jan Adriaen Denis Smolders aan Cornelis Teurlincx. Zie akte R-1726-14-432-298v.

11-2-1738

29-7-1803

Norbart Teurlings

Op 11 februari 1738 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Teurlincx en Maria van Groenendael. Norbart Teurlings krijgt dit een half huis en hof toebedeeld. Zie akte R-1738-14-474-161r.

29-7-1803

8-8-1803

Cornelis Teurlings en Peter Jan van Dijk

Op 29 juli 1803 verkoopt Jan Baptist Teurlings zijn deel aan zijn broer Cornelis en zijn zwager Peter Jan van Dijk. Zie akte R-1803-14-461-119.

8-8-1803

16-6-1828

Cornelis Norbart Teurlings

Op 8 augustus 1803 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Norbart Cornelis Teurlings en Cornelia van Onzenoord en voor een derde part van Jan Baptist Teurlings. Cornelis Norbart Teurlings krijgt dit halve huis en hof toebedeeld. Zie akte R-1803-115-152-35.

13-2-1828

13-2-1828

Erfgenamen Cornelis Teurlings

Op 13 februari 1828 overlijdt Anna Maria Diepens, weduwe van Cornelis Teurlings, in dit huis. Zie RA Tilburg Overlijdensregister 1828 akte no. 23.

16-6-1828

?

Adriaan Teurlings

Op 16 juni 1828 verkopen de erfgenamen van Cornelis Teurlings dit huis enz. aan Adriaan Teurlings, hun broer. Zie akte R-1828-115-233-93.

?

1832

Adriaan Cornelis Teurlings

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832