Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 208

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Korte Straatsche Akkers

Kadastraal nummer:

208

Eigenaar:

Jan Baptist Jacobus van Groenendaal

Beroep:

Wagenmaker

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis en Erf

Grootte:

0 B 2 R 18 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H119, H125, H157, H161, H192, H207, H208, H209, H382, H383.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Langstraat.

Opmerking:

Hasselt 528 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

?

?

In deze tijd is dit perceel onderdeel van een perceel dat 8 a 9 lopensaten groot is. Dit grote perceel omvat de percelen 207 t/m 217 en er staat maar een huis op (percelen 215, 216 en 217).

?

14-1-1621

Willem Adriaen Willem Goijartssoon

Willem Adriaen Willem Goijartssoon was gehuwd met Cornelia Peeter Laukens.

14-1-1621

 

Willem Adriaen Willem Goijartssoon en zijn zoon Jan

Op 14 januari 1621 verkopen Willem en Barbara Willem Adriaen Willem Goijartssoon hun erfdeel (van de helft) aan hun broer en zwager Jan. Zie akte R-1621-14-351-5r.

2-11-1624

5-3-1654

Jan Willem Adriaens

Op 2 november 1624 verkopen Willem en Barbara Willem Adriaen Willem Goijartssoon hun erfdeel aan hun broer en zwager Jan. Zie akte R-1624-14-351-312r.

5-3-1654

15-5-1665

Cornelis Jan Willem Adriaens

Op 5 maart 1654 koopt Cornelis Jan Willem Adriaens zijn broer Lenart uit nadat vader Jan Willem Adriaens afgezien heeft van de tocht. Zie akte R-1654-14-364-37v.

15-5-1665

?

Corstiaen Jan Jacobs

Op 15 mei 1665 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Jan Willems Adriaens en Heijltjen Jan Jacobs. Corstiaen Jan Jacobs krijgt dit huis met de zuijdelijk helft van de aanstede toebedeeld. Zie akte R-1665-14-368-220v.

?

2-1-1676

Jan Corstiaen Jacobs

Opm.

2-1-1676

17-4-1690

Joost Goijaert Heerden

Op 2 januari 1676 verkoopt Jan Corstiaen Jacobs dit huis aan Joost Goijaert Heerden. Zie akte R-1676-14-374-83r.

17-4-1690

17-5-1692

Jan Embrecht Maes

Kinderen Joost Goijaert Heerden verkoopt dit perceel met een huis er naast aan Jan Embrecht Maes. Zie akte R-1690-14-382-28v.

17-5-1692

17-7-1707

Peter Adriaen Francken

Jan Embrecht Maes verkoopt een strook akkerland aan Peter Adriaen Francken die daar een huis op bouwt. Zie akte R-1692-14-382-162r.

17-7-1707

31-12-1725

Jan Adriaan Emmen

Maria Jan Mutsaers (de weduwe van Peter Adriaen Francken) trouwt met Jan Adriaen Emmen.

31-12-1725

30-5-1748

Jan Adriaan Emmen

Erfgenamen Peter Adriaen Francken verkopen de andere helft aan Jan Adriaen Emmen. Zie akte R-1725-14-432-252r.

30-5-1748

27-10-1781

Norbart Leenhouwers

Op 30-5-1748 verkopen Jan Janse Verhoeven als last en procuratie hebbende van Jan Adriaan Emmen weduwnaar en testamentaire boedelhouder van wijlen Maria Jan Mutsaers aan Norbart Leenhouwers. Zie akte R-1748-14-437-131r.

27-10-1781

31-12-1817

Johannes Willem de Beer

Op 27 oktober 1781 verkopen de erven van Norbart Leenhouwers het huis aan Johannes Willem de Beer. Zie akte R-1781-14-448-59v.

31-12-1817

?

Jan Baptist Jacobus van Groenendaal

Op oudjaarsdag van het jaar 1817 wordt er een erfdeling gemaakt van de goederen van Johannes Willem de Beer en Johanna Maria van de Put, dit perceel wordt toebedeeld aan Johanna Maria de Beer die gehuwd is met Jan Baptist van Groenendaal. Zie akte R-1817-115-223-180.

?

1832

Jan Baptist Jacobus van Groenendaal

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832