Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 212

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Korte Straatsche Akkers

Kadastraal nummer:

212

Eigenaar:

Norbert Jan Doorakkers

Beroep:

 

Woonplaats:

Op den Rijen

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Erf

Grootte:

0 B 1 R 65 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H212, H213.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Langstraat.

Opmerking:

Hasselt 526 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

?

?

In deze tijd is dit perceel onderdeel van een perceel dat 8 a 9 lopensaten groot is. Dit grote perceel omvat de percelen 207 t/m 217 en er staat maar een huis op (percelen 215, 216 en 217).

?

14-1-1621

Willem Adriaen Willem Goijartssoon

Willem Adriaen Willem Goijartssoon was gehuwd met Cornelia Peeter Laukens.

14-1-1621

 

Willem Adriaen Willem Goijartssoon en zijn zoon Jan

Op 14 januari 1621 verkopen Willem en Barbara Willem Adriaen Willem Goijartssoon hun erfdeel (van de helft) aan hun broer en zwager Jan. Zie akte R-1621-14-351-5r.

2-11-1624

5-3-1654

Jan Willem Adriaens

Op 2 november 1624 verkopen Willem en Barbara Willem Adriaen Willem Goijartssoon hun erfdeel aan hun broer en zwager Jan. Zie akte R-1624-14-351-312r.

5-3-1654

15-5-1665

Cornelis Jan Willem Adriaens

Op 5 maart 1654 koopt Cornelis Jan Willem Adriaens zijn broer Lenart uit nadat vader Jan Willem Adriaens afgezien heeft van de tocht. Zie akte R-1654-14-364-37v.

5-3-1654

15-5-1665

Cornelis Jan Willem Adriaens

Op 5 maart 1654 koopt Cornelis Jan Willem Adriaens zijn broer Lenart uit nadat vader Jan Willem Adriaens afgezien heeft van de tocht. Zie akte R-1654-14-364-37v.

15-5-1665

?

Corstiaen Jan Jacobs

Op 15 mei 1665 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Jan Willems Adriaens en Heijltjen Jan Jacobs. Corstiaen Jan Jacobs krijgt dit huis met de zuijdelijk helft van de aanstede toebedeeld. Zie akte R-1665-14-368-220v.

?

2-1-1676

Jan Corstiaen Jacobs

Opm.

2-1-1676

17-4-1690

Joost Goijaert Heerden

Op 2 januari 1676 verkoopt Jan Corstiaen Jacobs dit huis aan Joost Goijaert Heerden. Zie akte R-1676-14-374-83r.

17-4-1690

6-12-1715

Jan Embrecht Maes

Kinderen Joost Goijaert Heerden verkopen dit huis er naast aan Jan Embrecht Maes. Zie akte R-1690-14-382-28v.

6-12-1715

16-4-1717

Niclaes Anthonissen en Peter Wouter Lievens

Op 6 december 1715 verkopen de erfgenamen Jan Embrecht Maes dit huis en hof aan Nicolaes Antonissen en Peeter Wouter Lievens. Zie akte R-1715-14-431-59r.

16-4-1717

19-1-1729

Peter Wouter Lievens

Op 16 april 1717 wordt er een erfdeling gemaakt van dit huis. Peter Wouter Lievens krijgt deze helft toebedeeld. Zie akte R-1717-14-471-108v.

19-1-1729

8-1-1753

Adriaantje Hendrik Lamberts

Op 19 januari 1729 verkoopt Peeter Wouter Lievens dit halve huis en hof aan Adriaentie Hendrick Lammers. Zie akte R-1729-14-433-147v.

8-1-1753

6-3-1770

Peter Corsten

Op 8 januari doet Anneken Hendrik Lambregts weduwe wijlen Leendert van Gils afstand ten gunste van  Hendrik Leenders van Gils haar zoon die dit halve huis en hof dezelfde dag bij erffmangeling ruilt tegen een half huis en hof van Peter Corsten. Zie akte R-1753-14-439-2r.

6-3-1770

28-2-1792

Adriaen Jan van Beurden

Op 6 maart 1770 verkopen Peter Corsten en Adriaen Jan van Beurden elkaar hun huis. Zie akte R-1770-14-444-45v.

28-2-1792

30-5-1796

Adriaan Verbunt

Erfgenamen Adriaan van Beurden en Engelina Janzen verkopen het halve huis en hof aan Adriaan Verbunt. Zie akte R-1792-14-455-6v.

30-5-1796

16-6-1827

Erfgenamen Adriaan Verbunt

Op 30 mei 1796 overlijdt Adriaan Verbunt. Zijn vrouw Johana Willem van Beurden trouwt later met Willem Jan de Haas.

26-11-1824

16-6-1827

Erfgenamen Adriaan Verbunt

Op 26 november 1824 overlijdt Johanna van Beurden, echtgenote van Willem de Haas, in dit huis. Zie RA Tilburg Overlijdensregister 1824 akte no. 168.

16-6-1827

?

Norbert Jan Doorakkers

Op 16 juni 1827 verkoopt Johannes Francis Verbunt dit halve huis en hof aan Maria Anna Verbunt de huisvrouw van Norbart Doorakkers. Zie akte R-1827-115-232-86.

?

1832

Norbert Jan Doorakkers

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832