Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 387

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

387

Eigenaar:

De weduwe Hendrik Cornelis van den Vloed

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Erf

Grootte:

0 B 7 R 10 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F418.

Hasselt:

H386, H387, H664, H762.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 489 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

Voor 1545

1564

Herman Gheridt Hermanssoon (van Heijst)

opm

1564

1567

Aleijdt, Geritken en Jenneken Herman Gheridt Hermanssoon (van Heijst) en Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders) als man van Lucia.

Op x xx 1564 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Herman Gerit Hermans en Anna Denijs Adriaen Mutsaerts. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Aleijdt, Geritken Jenneken en Lucia (gehuwd met Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders)). Aleijdt verkoopt haar deel dezelfde dag aan haar zwager Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders) als man van Lucia. Zie akte R-1563-14-309-38r.

1567

15-10-1614

Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders)

Op x xx 1567 verkopen Geritken en Jenneken hun deel aan hun zwager Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders) als man van Lucia. Zie akte R-1567-14-313-30r.

15-10-1614

12-7-1636

Jan Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders)

Op 15 oktober 1614 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Huijbert Peter Jan Adriaen Smolders. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Peter en Jan Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders) en Jan Goijart Adriaen Pessen van Oudtheusden als man van Anna, hun zuster. Zie akte R-1614-14-349-169v.
Op dezelfde dag verkopen Peter en Jan Goijart Adriaen Pessen van Oudtheusden hun deel aan Jan Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders). Zie akte R-1614-14-349-171r.

12-7-1636

28-3-1651

Jan Huijbert Peters

Op 12 julij 1636 (na het overlijden van de vrouw van Jan Huijbert Peters) wordt er een erfdeling gemaakt. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Jan Huijbert Peters. Zie akte R-1637-14-356-179i.

28-3-1651

16-8-1666

Willem Daniel Adriaen Gerard Vrancken

Op 28 maart 1651 verkopen de erfgenamen van Gijsbert Marten Daniels (als man van Lucia Jan Huijbert Peters) dit huis aan Willem Daniel Adriaen Gerard Vrancken. Zie akte R-1651-14-363-35v.

16-8-1666

30-1-1688

Claes Daniel Francken

Op 16 augustus 1666 maken de broers Niclaes en Willem Daniel Adriaen Gerit Vrancks een erfmangeling waarbij dit huis en hof van Willem overgaat naar Niclaes. Zie akte R-1666-14-369-65.

30-1-1688

20-7-1705

Adriaen Claes Francken

Op 30 januari 1688 verkopen Jan en Helena Claes Francken hun deel aan hun broer Adriaen Claes Francken. Zie akte R-1688-14-381-246r.

20-7-1705

18-2-1744

Willem Adriaen de Beer

Op 20 juli 1705 verkoopt Adriaen Claes Vrancken dit huis en hof aan Willem de Beir. Zie akte R-1705-14-429-30v . Willem heeft in dit huis en hof gewoond en overlijdt op 14 februari 1743. 

18-2-1744

5-5-1753

Bastiaan en Jacobus Willem de Beer

Op 18 februari 1744 verkoopt Adriaen Willem zijn deel aan zijn broers Bastiaan en Jacobus Willem. Zie akte R-1744-14-436-92v.

5-5-1753

2-2-1771

Jacobus Willem de Beer

Op 5 mei 1753 verkoopt Bastiaen Willem de Beer zijn deel aan zijn broer Jacobus. Zie akte R-1753-14-439-33r.

2-2-1771

12-4-1777

Peter Bastiaan van Gestel

Na het overlijden van Jacobus Willem de Beer wordt er een erfdeling gemaakt waarbij dit huis en hof toebedeeld wordt aan Peter Bastiaan van Gestel. Zie akte R-1771-14-480-76r.

12-4-1777

9-9-1777

Bastiaan Peeter van Gestel

Op 12 april 1777 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peeter van Gestel en Pietronella de Beer. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Bastiaan Peeter van Gestel. Zie akte R-1777-14-481-202v.

9-9-1777

1-12-1779

Arnoldus Vervoort

Op 9 september verkoopt Bastiaan Peeter van Gestel dit huis en hof aan Vervoort. Zie akte R-1777-14-446-143.

1-12-1779

?

Hendrik van der Vloet

Op 1 december 1779 verkopen de erfgenamen Arnoldus Vervoort dit huis en hof aan Hendrik van der Vloet. Zie akte R-1779-14-447-61r.

31-10-1821

?

De weduwe Hendrik Cornelis van den Vloed

Op 31 oktober 1821 overlijdt Hendrik van der Vloet, echtgenoot van Maria Beeris, in dit huis.

?

1832

De weduwe Hendrik Cornelis van den Vloed

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832