Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 773

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

773

Eigenaar:

Adriaan de Kock

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Werf

Grootte:

0 B 1 R 50 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H773, H774.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 499 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

2-12-1560

Cornelis Gherit Hermans (van Heijst)

Opm.

2-12-1560

24-11-1561

Herman, Gerijt en Cornelis Cornelis Gerijt Hermans (van Heijst)

Op 2 december 1560 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Gerijt Hermans (van Heijst) en Jenneke Vranck Lammens (Lemmens). Het huis, brouwhuis wordt toebedeeld aan Herman, Gerijt en Cornelis. Zie akte R-1560-14-306-33v.

24-11-1561

7-12-1606

Herman Cornelis Gerijt Hermans (van Heijst)

Op 24 november 1561 verkopen Gerijt en Cornelis hun erfdeel aan Herman Cornelis Gerijt Hermans (van Heijst). Zie akte R-1561-14-307-26r.

7-12-1606

6-3-1620

Jan Herman Cornelissoon de jonge

Op 7 december 1606 verkoopt Herman Cornelis Gherit Hermanssoon van Heijst dit huis, brouwhuis, enz. aan zijn zoon Jan Herman Cornelissoon van Heijst. Zie akte R-1606-14-347-41r.

6-3-1620

3-3-1627

Jan Herman Cornelissoon de jonge

Op 4 maart 1620 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Herman Cornelissoon van Heijst de jonge (na het overlijden van zijn vrouw Marie Jan Willem Meussoon). Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Jan Herman Cornelissoon van Heijst. Zie akte R-1620-14-350-282v.

3-3-1627

4-2-1667

Peter Jan Hermans van Heijst

Op 3 maart 1627 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Hermans Cornelissoon van Heijst. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Peter Jan Herman van Heijst. Zie akte R-1627-14-352-210r.

4-2-1667

3-10-1710

Herman Peeters van Heijst

Op 4 februari 1667 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peter Jan Hermans van Heijst ende Cornelia Jacob Anthonis Pulskens. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Herman Peter Jan Herman van Heijst. Zie akte R-1667-14-369-133.

3-10-1710

29-11-1713

Bartholomeus Momboirs

Op 3 oktober 1710 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Hermon Peeters van Heijst en Maria Denis de Beir. Dit halve huis wordt toebedeeld aan Bartholomeus Momboirs (gehuwd met Claesken Hermons van Heijst). Zie akte R-1710-14-469-224r.

29-11-1713

1-3-1738

Maria weduwe Geerit Verschueren

Op 29 november 1713 doet Bartholomeus Momboirs afstand. De erfgenamen van Bartholomeus Momboirs en Claesken Hermens van Heijst verkopen dit halve huis aan Maria weduwe Geerit Verschueren. Zie akte R-1713-14-430-222.

1-3-1738

1-7-1794

Cornelis Hosemans

Op 1 maar 1738 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Gerit Verschuere en Maria van Heijst. Dit halve huis wordt toebedeeld aan Cornelis Hosemans (op 25 mei 1732 gehuwd met Geertruijd Verschuere). Zie akte R-1738-14-474-166v.

1-7-1794

10-7-1816

Kinderen Cornelis Hosemans

Op 1 juli 1794 overlijdt Cornelis Peter Hosemans.

18-11-1799

18-11-1799

Kinderen Cornelis Hosemans

Op 18 november 1799 trouwt Maria Hosemans met Cornelis Leenhouwers.

10-7-1816

?

Adriaan de Cock

Op 10 juli 1816 verkoopt Cornelis Leenhouwers uit naam van zijn vrouw en zijn zwager dit halve huisje en hof aan Adriaan de Cock. Zie akte R-1816-115-222-28.

?

1832

Adriaan de Kock

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832