Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 777

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

777

Eigenaar:

Jan Lourens Janssens

Beroep:

Fabrikant

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Werf

Grootte:

0 B 5 R 6 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Mogelijk van dezelfde eigenaar:

Oerle:

C355, C359.

Haansche Hoeven:

F781.

Hasselt:

H146, H365, H777, H778.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 508 (oude huisnummering).
Toponiem: Het Hondseijnd.

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

?

 

opm

?

7-3-1562

Jan Ghijsbrechts van Ghierll

opm

12-3-1563

30-8-1564

Willem Hendricx Gerits

Op 12 maart 1563 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Ghijsbrechts van Ghierll en Eva Adrianen Reijnder Crillaerts. Dit perceel wordt toebedeeld aan Willem Hendricx Gerits. Zie akte R-1563-14-309-47v.

30-8-1564

?

Herman Cornelis Gerit Hermans

Op 30 augustus 1564 verkoopt Willem Hendricx Gerits dit perceel aan . Zie akte R-1564-14-310-13v.

?

?

?

opm

?

2-1-1688

Jenneke Cornelis Craijers

opm

2-1-1688

11-11-1698

Quirijn Daem Anthonisse

Op 2 januari 1688 verkoopt Jenneke Cornelis Craijers dit huis en hof aan Quirijn Daem Anthonisse. Zie akte R-1688-14-381-240r.

11-11-1698

17-7-1706

Wouter de Groot en Niclaes Anthonissen

Op 11 november 1698 verkoopt de erfgenaam van Quirijn Damen van Loon dit huis en hof aan Wouter de Groot en Niclaes Anthonissen. Zie akte R-1698-14-427-193v.

17-7-1706

6-2-1710

Niclaes Aelberts van Namen en Niclaes Anthonissen

Op 17 juli 1706 verkopen de vrienden van Wouter Cornelis de Groot een half huis en hof aan Niclaes Aelberts van Namen. Zie akte R-1706-14-429-82v.

6-2-1710

8-12-1751

Niclaes Aelberts van Namen en Johan Schalcken

Op 6 februari 1710 verkoopt Nicolaes Anthonissen dit halve huis en hof aan Johan Schalcken. Zie akte R-1710-14-430-27r.

20-4-1716

?

Michiel de Jong en Johan Schalcken

Op 20 april 1716 trouwt Michiel Cornelis de Jongh met Helena Niclaes van Namen.

1-12-1738

26-3-1749

Gerart Verschueren en Johan Schalcken

Op 1 december 1738 verkoopt Michiel de Jong de helft aan Gerart Verschueren. Zie akte R-1738-14-435-33r.

26-3-1749

5-3-1760

Wouter Schoffers en Johan Schalcken

Op 26 maart 1749 verkoopt Gerart Gijsbert Verschueren de helft van dit huis aan Wouter Schoffers. Zie akte R-1749-14-437-186r.

8-12-1751

31-12-1790

Hendrik Peter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens en Wouter Schoffers

Op 81 december 1751 doet Jan Schalcken afstand van het recht van tocht. Zijn erfgenamen verkopen de helft van dit huis aan Hendrik Peter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens. Zie akte R-1751-14-438-195v.

9-12-1752

5-3-1760

Hendrik Peter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens en Adriaan Horsten

Op 9 december 1752 verkoopt Wouter Scheffers een half huis en hof aan Adriaan Horsten. Zie akte R-1751-14-8159-167r.

5-3-1760

31-12-1790

Hendrik Peter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens

Adriaen Joost Horsten ontheft Wouter Schoffers van zijn schuld en verkoopt de helft van dit huis aan Hendrik Peter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens. Zie akten R-1760-14-478-237v en R-1760-14-441-154v.

31-12-1790

1-8-1803

Peter en Martinus Noijens

Op 31 december 1790 verkoopt Martinus Jacobus Noijens uit naam van zijn vrouw Hendrien Hendrik Noijens die tevens erfgenaam is van haar neef Hendrik Nooijens de helft van dit huis aan Peeter Nooijens. Zie akte R-1790-14-453-163.

1-8-1803

25-6-1817

Cornelis Laurens Jansens en Johannis Laurens Jansen

Op 1 augustus 1803 verkoopt Peter Noijens zijn halve huis aan Cornelis Laurens Jansens en Martinus Noijens zijn halve huis aan Johannis Laurens Jansen. Zie akte R-1803-14-461-122.

25-6-1817

1832

Jan Laurens Janssens

Op 25 juni 1817 ruilt Cornelis Laurens Janssens zijn helft van het huis en hof met Jan Laurens Janssens tegen een stuk land. Zie akte R-1817-115-223-65.

?

1832

Jan Lourens Janssens

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832