Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 368

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

368

Eigenaar:

Norbert Peter Koolen

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Erf

Grootte:

0 B 2 R 85 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Mogelijk van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F890.

Hasselt:

H368, H369.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 503 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

14-3-1545

Cornelis Henrick Laureijs

Cornelis Henrick Laureijs was getrouwd met Elisabeth Jan Jacob van Son.

14-3-1545

28-2-1556

Henrick Cornelis Henrick

Op 14 maart 1545 verkoopt Cornelis Henrick Laureijs dit huis en hof aan Henrick Cornelis Henrick, zijn zoon. Zie akte R-1545-14-291-55r.

28-2-1556

8-2-1593

Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx

Op 28 februari 1556 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Henrick Cornelis Henricx en Cathelijn Denijs van Mierdt. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx. Zie akte R-1556-847-260-16r.

8-2-1593

22-10-1609

Jan en Adriaen Peter Hendrick Cornelissoon

Op 8 februari 1593, na het overlijden van Paeter Henrick Cornelissoon en Lucia Jan Mudtsaerts verkoopt Cornelis Paeter Maessoon als man van Anna Paeter Henrick Cornelissoon zijn erfdeel aan Jan en Adriaen Paeter Hendrick Cornelissoons zijn zwagers. Zie akte R-1593-14-339-4r.

22-10-1609

28-12-1644

Jan Peter Hendrick Cornelissoon

Op 22 oktober 1609 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Peter Hendrick Cornelissoons. Dit perceel wordt verkocht aan zijn broer Jan Peter Hendrick Cornelissoon. Zie akte R-1609-14-347-336v.

28-12-1644

30-6-1649

Cornelis en Willem Jan Peter Hendricxss

Op 28 december 1644 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Peter Hendricxss en Anneken Willem Borchmans. Dit huis wordt toebedeeld aan Cornelis en Willem Jan Peter Hendricxss. Zie akte R-1644-14-360-57v.

30-6-1649

23-12-1678

Willem Jan Peter Hendricx en Peeter Janssen vande Loo

Op 11 juni 1657 verkoopt Cornelis Jan Peter Hendricxss twee derde deel van dit huis aan Peeter Janssen vande Loo. Zie akte R-1649-14-362-69v.

11-6-1657

23-12-1678

Peeter Janssen vande Loo

Op 11 juni 1657 verkoopt Willem Jan Peter Hendricx het resterende derde deel van dit huis aan Peeter Janssen vande Loo. Zie akte R-1657-14-365-145v.

23-12-1678

30-8-1719

Henderick Peeter Janssen vande Loo

Op 23 december 1678 verkopen de erfgenamen van Peeter Janssen vande Loo en Dingentien Henderick Hutten dit huis aan hun broer Henderick Peeter Janssen vande Loo. Zie akte R-1678-14-375-360v.

30-8-1719

23-4-1768

Dionijs van Heijst

Op 30 augustus 1719 doet Dingeman Hendrix van Loo afstand en verkopen de erfgenamen van Hendricx vande Loo de helft van dit huis aan Denijs Gerart van Heijst. Zie akte R-1719-14-431-213r.

23-4-1768

14-4-1775

Cornelis Hendrik Brouwers

Op 23 april 1768 verkopen de erfgenamen van Dionijs van Heijst dit halve huis aan Cornelis Hendrik Brouwers. Zie akte R-1768-14-443-168v.

14-4-1775

10-8-1796

Denijs Norbart Reijnen

Op 14 april 1775 verkoopt Cornelis Hendrik Brouwers dit halve huis aan Denijs Norbart Reijnen. Zie akte R-1775-14-445-182v.

10-8-1796

6-3-1827

Adriaan Wouter van Ierssel

Op 10 augustus 1796 verkopen de erfgenamen van Dionijs Rijnen dit halve huis aan Adriaan Wouter van Ierssel. Zie akte R-1796-14-457-67.

6-3-1827

?

Norbert Peter Coolen

Op 6 maart 1827 verkoopt Adriaan Wouter van Ierssel dit huis aan Norbert Peter Coolen. Zie akte R-1827-115-180-27.

?

1832

Norbert Peter Koolen

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832