Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 377

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

377

Eigenaar:

Gerdina Norbert Koolen

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt te Tilburg

Soort van eigendom:

Huis en Werf

Grootte:

0 B 0 R 72 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H377, H378.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 496 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

14-3-1545

Cornelis Henrick Laureijs

Cornelis Henrick Laureijs was getrouwd met Elisabeth Jan Jacob van Son.

14-3-1545

28-2-1556

Henrick Cornelis Henrick

Op 14 maart 1545 verkoopt Cornelis Henrick Laureijs dit huis en hof aan Henrick Cornelis Henrick, zijn zoon. Zie akte R-1545-14-291-55r.

28-2-1556

8-2-1593

Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx

Op 28 februari 1556 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Henrick Cornelis Henricx en Cathelijn Denijs van Mierdt. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx. Zie akte R-1556-847-260-16r.

8-2-1593

22-10-1609

Jan en Adriaen Peter Hendrick Cornelissoon

Op 8 februari 1593, na het overlijden van Paeter Henrick Cornelissoon en Lucia Jan Mudtsaerts verkoopt Cornelis Paeter Maessoon als man van Anna Paeter Henrick Cornelissoon zijn erfdeel aan Jan en Adriaen Paeter Hendrick Cornelissoons zijn zwagers. Zie akte R-1593-14-339-4r.

22-10-1609

28-12-1644

Jan Peter Hendrick Cornelissoon

Op 22 oktober 1609 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Peter Hendrick Cornelissoons. Dit perceel wordt verkocht aan zijn broer Jan Peter Hendrick Cornelissoon. Zie akte R-1609-14-347-336v.

28-12-1644

3-5-1687

Ghijsbert Janssen vande Loo

Op 28 december 1644 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Peter Hendricxss en Anneken Willem Borchmans. Dit perceel wordt in eerste instantie toebedeeld aan Ghijsbert Janssen vande Loo, Jan Jansse de Beer en de kinderen Cornelis Pauwels Mutsarts. Op dezelfde dag worden er verschillende herverdelingen gemaakt waarbij dit perceel uiteindelijk toekomt aan Ghijsbert Janssen vande Loo. Zie akten R-1644-14-360-57v, R-1644-14-360-59r, R-1644-14-360-59v en, R-1644-14-360-60r.

3-5-1687

?

Peter en Anneke Gijsbert Jans vander Loo

Op 23 mei 1687 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Gijsbert Janss vande Loo en Anneke Jan Peters. Peter en Anneke Gijsbert Janssen vande Loo krijgen ieder een half huis. Zie akte R-1687-14-421-60v.

22-1-1710

28-12-1759

Cornelis Hendrick Brouwers

Op 22 januari 1710 verkopen de erfgenamen van Anneke vande Loo, die gehuwd is met Peter van Heijst, de helft van dit huis aan Cornelis Hendrick Brouwers. Zie akte R-1710-14-430-25v.

3-2-1723

8-12-1746

Andries Jan Geerit Willemen

Op 3 februari 1723 verkopen de erfgenamen van Peter vande Loo de helft van dit huis aan Andries Jan Geerit Willemen. Zie akte R-1723-14-432-115v.

8-12-1746

8-3-1756

Jan Schalcken

Op 8 december 1746 verkoopt de weduwe van Andries Janssen de helft van dit huis aan Adriaantie Hendrik Bernevelt die getrouwd is met Jan Janssen Schalcken. Zie akte R-1746-14-437-19r.

8-3-1756

?

Norbart Cornelis Coolen

Op 8 maart 1756 verkopen de erfgenamen van Jan Schalcken de helft van dit huis aan Norbart Cornelis Coolen. Zie akte R-1756-14-440-14v.

28-12-1759

?

Thomas Piart

Op 28 december verkopen kinderen Cornelis Brouwers verkopen de helft van dit huis aan Thomas Piart. Zie akte R-1759-14-441-123r.

?

1832

Gerdina Norbert Koolen

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832