Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 733

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

733

Eigenaar:

Wilhelmus van Loon

Beroep:

 

Woonplaats:

Goirke

Soort van eigendom:

Huis

Grootte:

0 B 1 R 15 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H732, H733.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 475 (oude huisnummering)

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

26-8-1533

Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts

Opm.

26-8-1533

4-1-1541

Elen Jan Elen Mutsaerts

Op 26 augustus 1533 verkoopt Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts dit huis en hof aan Elen Jan Elen Mutsaerts, zijn broer. Zie akte R-1533-14-281-6r.

4-1-1541

20-4-1551

Henrick Wouter Adriaens

Op 4 januari 1541 verkoopt Elen Jan Elen Mutsaerts dit huis en hof aan Henrick Wouter Adriaens. Zie akte R-1541-14-287-37r.

20-4-1551

26-1-1553

Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers

Op 20 april 1551 verkoopt Henrick Wouter Adriaens dit huis en hof aan Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers. Zie akte R-1551-14-297-3v.

26-1-1553

25-2-1625

Herman Jan Gherit Hermans

Op 26 januari 1553 verkoopt Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers dit huis en hof aan Herman Jan Gherit Hermans. Zie akte R-1553-14-298-67v.

25-2-1625

11-9-1669

Peter Huijbert Meeus

Op 25 februari 1625 verkopen de erfgenamen van Herman Jan Gherit Hermans dit huis en hof aan Peeter Huijbert Meeus. Zie akte R-1625-14-352-33r.

11-9-1669

28-12-1723

Anthonij Peter Huijbert van Groenendael

Op 11 september 1669 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peter Huijbert Bartholomeeus van Groenendael en Niclaesken Willem Daniels van Heijst. Anthonij Peter Huijbert van Groenendael krijgt dit huis toebedeeld. Zie akte R-1669-14-370-365v.

28-12-1723

11-2-1738

Cornelis Gerit Teurlincx

Op 28 december 1723 verkopen Peter en Huijbert Anthonij Peters van Groenendael hun deel van dit huis en hof aan Cornelis Teurlincx (hun zwager). Zie akte R-1723-14-432-157.

11-2-1738

17-5-1739

Antonetta Cornelis Teurlincx

Op 11 februari 1738 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Teurlincx en Maria van Groenendael. Antonetta Cornelis Teurlincx krijgt dit halve huis toebedeeld. Zie akte R-1738-14-474-161r.

17-5-1739

27-11-1779

Arnoldus Wouter Vervoort

Op 17 mei 1739 trouwt Antonetta Cornelis Teurlincx met Arnoldus Wouter Vervoort.

27-11-1779

11-12-1811

Maria Cornelia Vervoord

Op 27 november 1779 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Arnoldus Wouter Vervoort en Antonetta Cornelis Teurlincx. Maria Cornelia Vervoord krijgt dit halve huis toebedeeld. Zie akte R-1779-14-482-134r.

11-12-1811

17-2-1816

Francis Norbart van Amelsvoort

Op 11 december 1811 verkoopt Joseph Nouwens te Tilburg, als last en procuratie hebbende van Maria Cornelia Vervoort huisvrouw van Hendrik Hebink, dit halve huis aan Francis Norbart van Amelsvoort.

17-2-1816

12-8-1817

Jacobus Francken

Op 17 februari 1816 verkoopt Francis Norbart van Amelsvoort dit halve huis aan Jacobus Francken. Zie akte R-1816-115-222-328.

12-8-1817

15-5-1818

Maria Francken

Op 12 augustus 1817 verkoopt Jacobus Francken dit halve huis en hof aan Maria Francken. Zie akte R-1817-115-223-102.

15-5-1818

17-2-1826

Johannes van der Mee

Op 15 mei 1818 verkoopt de weduwe Maria Francken weduwe van Petrus van Maanendonck dit halve huis en hof aan Johannes van der Mee. Zie akte R-1818-115-224-103.

17-2-1826

?

Wilhelmus van Loon

Op 17 februari 1826 verkoopt Johannes van der Mee dit halve huis aan Wilhelmus van Loon. Zie akte R-1826-115-179-28.

?

1832

Wilhelmus van Loon

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832