Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 371

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

371

Eigenaar:

Adriaan Hendrik Staps

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Werf

Grootte:

0 B 2 R 25 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H370, H371, H798.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 502 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

14-3-1545

Cornelis Henrick Laureijs

Cornelis Henrick Laureijs was getrouwd met Elisabeth Jan Jacob van Son.

14-3-1545

28-2-1556

Henrick Cornelis Henrick

Op 14 maart 1545 verkoopt Cornelis Henrick Laureijs dit huis en hof aan Henrick Cornelis Henrick, zijn zoon. Zie akte R-1545-14-291-55r.

28-2-1556

8-2-1593

Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx

Op 28 februari 1556 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Henrick Cornelis Henricx en Cathelijn Denijs van Mierdt. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx. Zie akte R-1556-847-260-16r.

8-2-1593

22-10-1609

Jan en Adriaen Peter Hendrick Cornelissoon

Op 8 februari 1593, na het overlijden van Paeter Henrick Cornelissoon en Lucia Jan Mudtsaerts verkoopt Cornelis Paeter Maessoon als man van Anna Paeter Henrick Cornelissoon zijn erfdeel aan Jan en Adriaen Paeter Hendrick Cornelissoons zijn zwagers. Zie akte R-1593-14-339-4r.

22-10-1609

28-12-1644

Jan Peter Hendrick Cornelissoon

Op 22 oktober 1609 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Peter Hendrick Cornelissoons. Dit perceel wordt verkocht aan zijn broer Jan Peter Hendrick Cornelissoon. Zie akte R-1609-14-347-336v.

28-12-1644

3-5-1687

Ghijsbert Janssen vande Loo

Op 28 december 1644 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Peter Hendricxss en Anneken Willem Borchmans. Dit perceel wordt in eerste instantie toebedeeld aan Ghijsbert Janssen vande Loo, Jan Jansse de Beer en de kinderen Cornelis Pauwels Mutsarts. Op dezelfde dag worden er verschillende herverdelingen gemaakt waarbij dit perceel uiteindelijk toekomt aan Ghijsbert Janssen vande Loo. Zie akten R-1644-14-360-57v, R-1644-14-360-59r, R-1644-14-360-59v en, R-1644-14-360-60r.

3-5-1687

26-2-1640

Hendrick Gijsbert Jans vander Loo

Op 23 mei 1687 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Gijsbert Janss vande Loo en Anneke Jan Peters. Dit perceel wordt toebedeeld aan Hendrick Gijsbert Janssen vande Loo. Zie akte R-1687-14-421-60v.

26-2-1640

14-11-1759

Jennemarie Hendrick vande Loo

Op 26 februari 1740 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Hendrick vande Loo en Anneken Jan Verdiessen. Dit deel wordt toebedeeld aan Jennemarie Hendrick vande Loo. Zie akte R-1740-14-474-274r.

14-11-1759

21-11-1784

Nicolaas Peter van Beurden

Op 14 november 1759 verkopen de erfgenamen van Jenne Marie van de Loo dit huis en hof aan Nicolaes Peter van Beurden. Zie akte R-1759-14-441-115v.

21-11-1784

6-3-1820

Francis de Haas

Op 21 november 1784 wordt dit huis en hof door Nicolaas Peter van Beurden verkocht aan Francis de Haas. Zie akte R-1784-14-450-23r.

6-3-1820

30-6-1820

Jan Cornelis Koolen

Op 6 maart 1820 verkopen de erfgenamen van Johanna Vermeer weduwe van Francis de Haas dit huis aan Jan Cornelis Koolen. Zie akte R-1820-115-226-45.

30-6-1820

15-3-1825

Francis Verbunt

Op 30 juni 1820 verkoopt Jan Cornelis Koolen dit halve huis aan Francis Verbunt. Zie akte R-1820-115-226-137.

15-3-1825

?

Adriaan Staps

Op 30 juni 1820 verkoopt Francis Verbunt dit half huis aan Adriaan Staps. Zie akte R-1825-115-231-34.

?

1832

Adriaan Hendrik Staps

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832