Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 753

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

753

Eigenaar:

Cornelis Louwerens Janssen

Beroep:

Landbouwer

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis en Werf

Grootte:

0 B 4 R 18 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F855.

Hasselt:

H751, H752, H753, H760, H761, H810.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 491 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

25-2-1566

Wouter Jan Wouters

Opm.

25-2-1566

26-2-1566

Jan Jan Ghijsbrecht van Ghierll

Op 25 februari 1566 verkopen de erfgenamen van Wouter Jan Wouters dit perceel aan Jan Jan Ghijsbrecht van Ghierll. Zie akte R-1566-14-312-56v.

26-2-1566

15-10-1614

Hubert Peter Jan Adriaen Smoelders

Op 26 februari 1566 verkoopt Jan Jan Ghijsbrecht van Ghierl dit perceel aan Hubert Peter Jan Adriaen Smoelders. Zie akte R-1566-14-312-58v.

15-10-1614

15-10-1614

Hendrick Jasper Hendrick Verschueren en Cornelis Gijsbert Gerrit Beijkens

Op 15 oktober 1614 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders) en Lucia Herman Gheridt Hermanssoon (van Heijst). Hendrick Jasper Hendrick Verschueren en Cornelis Gijsbert Gerrit Beijkens (uit naam van hun vrouwen) krijgen o.a. dit perceel toebedeeld. Zie akte R-1614-14-349-169v.

15-10-1614

23-4-1633

Jan Jan Daniel van Beurden

Op dezelfde dag verkopen zij dit deel aan Jan Jan Daniel van Beurden. Zie akte R-1614-14-349-171v.

23-4-1633

10-10-1662

Jan Jan Daniel van Beurden

Op 23 april 1633 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Jan Daniels van Beurden en Anna Cornelis Janss de Beer. Dit deel wordt toebedeeld aan Jan Jan Daniel van Beurden. Zie akte R-1633-14-355-84r.

10-10-1662

10-3-1664

Maria Jan Jan Daniel van Beurden

Op 10 oktober 1662 wordt er eerst een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Marij Jan Daniel van Beurden, zie akte R-1662-14-367-197v. Haar man Adriaen Jan Goijaert Peeters doet afstand van de tocht, haar neven en nichten verdelen de goederen. Daarna wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Jan Daniels van Beurden en Willemijntken Peter Jan Adriaenssen. Het westelijke derde deel van de aenstede wordt toebedeeld aan Maria Jan Jan Daniel van Beurden. Zie akte R-1662-14-367-198v.

10-3-1664

30-4-1712

Cornelis Adriaen Janssen van Beurden

Op 10 maart 1664 wordt er een erfmangeling gemaakt tussen de de weduwnaar van Maria Jan Jan Daniel van Beurden en Cornelis Adriaen Janssen van Beurden. Dit deel gaat naar Cornelis Adriaen Janssen van Beurden. Zie akte R-1664-14-368-36r.

30-4-1712

18-6-1739

Laureijs Gerit van Dooremalen

Anneken Cornelis van Beurden weduwe ende testamentaire boedelhoudster van wijlen Jan Laureijs Colen verkoopt dit huis, hof, enz. aan Laureijs Gerits van Dooremalen. Zie akte R-1712-14-430-147r.

18-6-1739

8-6-1744

Jan Laureijs van Doremalen

Op 18 juni 1739 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Laureijs van Doremalen en Adriaantje Janse Kennekens. Dit huis, hof, enz. wordt toebedeeld aan Jan Laureijs van Doremalen. Zie akte R-1739-14-474-233v.

8-6-1744

26-1-1774

Anneke en Maria Laureijs van Doremalen

Op 21 mei 1744 maken Johannes, Maria en Anneken Laurens van Dooremaal een testament. Zie akte R-1744-115-76-185r. Op 8 juni 1744 overlijdt Jan Laurens van Doormaal, kinderloos. Op 6 februari 1745 trouwt Anneke van Doornmaal met Cornelis Cornelis Janse. Maria trouwt op 26 september 1745 met Christiaan Cornelis Janssen (de broer van Cornelis). Op 30 augustus 1747 maakt Maria met haar man Cristiaan Janssen een nieuw testament, zie akte R-1747-115-77-168r. Maria krijgt met hem geen kinderen. Na het overlijden van Maria trouwt Christiaan Cornelis Janssen op 30 maart 1749 opnieuw met Jennemaria Jan Bertens. Zij krijgen 3 kinderen. Na het overlijden van Christiaan Cornelis Janssen trouwt Jennemaria Jan Bertens op 28 maart 1758 met Adriaan Anthonij Brouwers die verder voor de opvoeding van de kinderen van Christiaan en Jennemaria blijven zorgen en in het huis blijven wonen.

26-1-1774

24-5-1817

Laurens Cornelis Janssen

Op 26 januari 1774 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Janssen en Anneken Laurens van Dooremaalen. Dit huis enz. wordt toebedeeld aan Laurens Cornelis Janssen. Zie akte R-1774-14-480-231r.

24-5-1817

?

Cornelis Louwerens Janssens

Op 24 mei 1817 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Maria Haans weduwe van Laurens Janssens. Dit huis enz. wordt toebedeeld aan Cornelis Laurens Janssens. Zie akte R-1817-115-223-42.

?

1832

Cornelis Louwerens Janssen

Uit OAT.

1884 juni 24

?

Franciscus Verhoeven, landbouwer te Tilburg, als voogd van zijn kinderen Arnolda, Maria, Catharina, Johanna en Petronella.

Inv.nr.: 518/136.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832